CHƯƠNG TRÌNH “TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH” DO PHẬT GIÁO TỈNH KIÊN GIANG PHÁT ĐỘNG

Page 1 of 4 1 2 4

BAN TRỊ SỰ

TỰ VIỆN

TỪ THIỆN

LỊCH VẠN NIÊN

01/2023
CNT2T3T4T5T6T7
1
10/12
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10