PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CAO 33m VÀ 33 ỨNG HOÁ THÂN

Tài khoản cúng dường xây dựng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và 33 ứng hóa thân

STK: 1084848108

Ngân hàng SHB Sài Gòn Hà Nội

Tên TK: CHUA HAI SON

Quý Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và 33 ứng hóa thân, nhằm để tri ân công đức quý Phật tử quý thầy đã làm giấy Tán dương Công đức. Quý vị muốn tải về làm kỷ niệm hoan hỷ bấm vào tên của mình trong danh sách.

Lưu ý: Đây là tên mà quý vị có điền khi chuyển khoản qua Ngân hàng hiển thị trong nội dung chuyển khoản vì vậy tên không dấu, các vị chưa có tên muốn nhận giấy Tán dương hoan hỷ gửi thông tin cho ĐĐ. Thích Minh Thuận qua số điện thoại: 0886424842 (zalo) để làm giấy. Kính thông tri !

CÁC VỊ BẤM VÀO TÊN ĐỂ TẢI GIẤY TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

STTNGÀYPHÁP DANH/ TÊNSỐ TIỀNGHI CHÚ
123/02/2023LiLy CK100.000.000
202/03/2023Logico5.000.000
307/03/2023Tran Thi Ngoc Diem100.000.000
408/03/2023Tran Thi Tuyet500.000
5Nguyen Thi Thanh Tu2.000.000
6Duong Thi Thuy Van2.000.000
709/03/2023Duc Quang100.000.000
8Y40.000.000
9Dao Thi Hoa520.000
10Không tên100.000
1110/03/2023NT Dam Khoa – TT Hue Cong30.000.000
12Nguyen Thi Thu Ha2.000.000
13Nguyen Duc300.000
14Không tên1.000.000
15Cong ty Hai Toan80.000.000
16GD Phat tu Lien Thanh1.000.000
17Không tên108.108
18Không tên100.000
19Không tên1.000.000
20Không tên68.999
21Minh Tam500.000
22Tran Thi Kinh Khap – PD: Tam Hien10.000.000
23Le Thu Thao300.000
24Không tên500.000
25Cong ty Nha Am – TP. HCM2.000.000
26SC Nhu Dao – Chua Long Huong10.000.001
27Pham Thi Thao – Bao Nguyet Tue6.500.000
28PT Dieu Minh BL100.000
29Do Thi Tam100.000.000
30Không tên500.000
31Không tên300.000
32Không tên5.000.000
33Không tên10.000
34Không tên200.000
35Nguyen Thi Mong Hoa2.200.000
36Nguyen Thi Thu Ha200.000
37Ngoc Tam1.000.000
38Ho Van Son10.000.000
39Không tên200.000
40Pham Thi Hong Loan500.000
41Không tên5.000.000
42Phat tu Minh Hieu500.000
43Nguyen Thi Huong2.000.000
44Không tên200.000
4511/03/2023Không tên1.000.000
46Không tên200.000
47Không tên500.000
48Không tên200.000
49GD Ba Do Thi Chuoi10.000.000
50Tran Thi Hoc100.000
51GD Ba Nguyen Thi Đinh10.000.000
52GD Ba Le Thi Be20.000.000
53Ly Thi Thuy5.000.000
54Phat tu Thanh Hoa350.000
55GĐ Lê Văn Hoàng11.800.000
56GĐ Ong Thị Mỹ Hà4.680.000
57GĐ Nguyễn Thị Thúy Vy2.120.000
58GĐ Trần Mến – Định Hỷ3.000.000
59GĐ Lê Thị Nguyệt (Vi Liên)2.000.000
60GĐ Chánh Tân1.000.000
61Hồng Châu500.000
62Lê Minh Phụng500.000
63Huỳnh Mộng Thúy500.000
64Tuệ Ngọc500.000
65Tuệ Kiến500.000
66Khai Diệu500.000
67Nguyễn Thị Ngọc Thư500.000
68Nguyễn Thị Hưởng500.000
69Nguyễn Tuyến500.000
70GĐ Định Tấn1.200.000
71GĐ Trần Thanh Tuyền5.000.000
72GĐ Vi Thanh4.150.000
73Đào Thị Tuyết500.000
74GĐ Liên Ngọc500.000
75GĐ Diệu Mẫn500.000
76Tuệ Hoa200.000
77Sáng Lập200.000
78Trần Thị Mỹ Nương200.000
79Diệu Thế100.000
80Liên Đào200.000
81Không tên50.000
82Không tên50.000
8312/03/2023GD Chieu Nhung – Chieu Thanh10.000.000
84GD co Uyen Phuong TP. HCM500.000
85Nguyen Thi Truc Mai200.000
86Hua Truong An200.000
87To Kieu Xa Sin100.000
88Không tên400.000
89Tan Va Hoa200.000
90GDPT Phap Phuc Manh1.000.000
91Không tên5.000.000
9213/3/2023Không tên300.000
93GD Chu Thi Cham Tam2.000.000
94Không tên158.000
95Tran Binh Xuyen1.000.000
96Tran Thi Thanh Binh500.000
97Bui Thao Phuong1.000.000
98Dinh Kim Nga24.000.000
99Nhom Hoa Sen Hong600.000
10014/03/2023Không tên100.000
101Van Anh, An Khanh, Hoai Duc500.000
102Không tên500.000
103Không tên500.000
104PT Dieu Lan100.000
10515/03/2023Không tên150.000
106Nga200.000
107Ng T Dung5.000.000
108Nguyen Cam Hang – Bui Dieu Linh500.000
109GD MichikoMiyuki200.000
110Không tên50.000
111Pham Thi Nhai300.000
112Không tên2.200.000
113Không tên500.000
114Không tên60.000
115Bui Thi Che500.000
116Không tên500.000
117Xuan VHPG9.000.000
118Không tên800.000
119Ngo Tu Linh3.000.000
120Không tên3.000.000
121Không tên500.000
122Vu Thi Men200.000
123Tran My Linh500.000
124Không tên300.000
12516/03/2023Nguyen Van Trung500.000
126Nguyen Ngoc Suong1.000.000
127Không tên300.000
128Không tên500.000
129Không tên1.000.000
130Không tên300.000
131Không tên1.000.000
132Ng Van Go, Vo Thi Phat,
Nguyen Thi Lan Anh
5.000.000
133Không tên10.000.000
134Không tên1.400.000
135Nguyen Thi Thuong300.000
136Không tên500.000
137Bui Thi Hue100.000
138Ngo Van Ty – Do Diem Huong1.000.000
139Nguyen Thanh Binh500.000
140Không tên20.000.000
141Luong Thi Thuy – PD: Minh Nguyet2.000.000
142Ngo Thi Loan2.000.000
143Ngo Thi Huong1.000.000
144Khuu Kim Nhung200.000
145Không tên1.000.000
146Nguyen Thi Thanh Thuy500.000
147Nguyen Thi Vy Loc200.000
148GĐ Minh Hieu2.000.000
149Tran Thi Hon300.000
150Nguyen Thi Hien200.000
151PT Thien Duc2.000.555
152PT Thien Luc – PT Minh Hang1.000.000
153Không tên7.000.000
154Không tên500.000
155Nguyen Thi Hon1.000.000
156Le Thi Lien1.000.000
157Không tên100.000
158Doan Ngo My Phung1.000.000
15917/03/2023Le Van Sang1.000.000
160Không tên200.000
161Không tên1.150.000
162Không tên999.999
163Dinh Thi Thanh Huong500.000
164Giang Thi Huyen100.000
165Cuong Hien500.000
166Bich Thao200.000
167Thanh Tam200.000
168Pham Thi Van1.000.000
169Trinh Thi Nghiem – PD: Hoa Duc200.000.000
170Thai Khanh Nhu1.000.000
171Thai Khanh Phuong1.000.000
172Dang Thi Phuong Nga200.000
173Không tên1.000.000
174Do Thi Thu Lien – PD: Minh Kieu5.000.000
175Nguyen Thi Huynh Nhu500.000
176Luong Ngoc Thoa680.000
177Không tên500.000
178Không tên500.000
179Không tên200.000
180Huynh Thi Ut101.000
181Nguyen Thi Cuc500.000
182Không tên30.000
183PT Chua Long Huong – Minh Lan12.100.000
184Không tên300.000
185Le Thi Kim Ngan1.000.000
186Tinh xa Ngoc Son150.000.000
187Không tên200.000
188Không tên200.000
189Kim Diep200.000.000
190Nguyen Thi Hoai Phuong1.000.000
191Không tên2.000.000
192Không tên100.000
193GDPT Vu Thi Huong –
Nguyen Van Hoe
200.000
194GDPT Minh Phuc400.000
19518/03/2023Không tên100.000
196Hoang Thi Nga100.000
197Chanh Danh, Phuoc Hien, Van Cat1.500.000
198Không tên100.000
199GDPT Minh Truc – Chua Long Huong1.300.000
200Không tên1.600.000
201Pham Thi Huy2.000.000
202Nguyen Le My Trang1.000.000
203Tong Thi Mong Tuyen200.000
204PT Thien Thuan – Chua Long Huong200.000
205Không tên150.000
206Minh That500.000
207Không tên200.000
208Không tên108.000
209Dam Van Tien100.000
210Nguyen Thi Minh Phuong150.000
211Không tên100.000.000
212Không tên300.000
213Không tên2.000.000
21419/03/2023Không tên100.000
215Không tên200.000
216Nhung, Toan5.000.000
217Không tên500.000
218Không tên500.000
219Thanh Tam200.000
220My Hieu5.000.000
221Không tên800.000
222Le Thi Tham100.000
223GD Duong Van Nam500.000
22420/03/2023Tran Thi Thuy Ngan500.000
225Không tên1.000.000
226Nguyen Van Tan200.000
227Không tên5.000.000
228Nguyen Thi Mai300.000
229Thien Khoi111.000
230TQ – GD Lam Kim Si – Pham Van Thoi10.500.000
231Nguyen Thuy Hang3.000.000
232Nguyen Thi Tam6.800.000
233Không tên2.600.000
234GD Huynh Thai Ly – Soc Trang5.000.000
235Nguyen Thi Le Quyen200.000
236Tue Phap43.550.000
237Nguyen Thi Lan2.000.000
238Nguyen Thi Thu Hang200.000
239Quoc Thai68.000
240Tran Thi Nga10.000.000
241Pham Thi Mong Lanh200.000
242Không tên200.000
243TN Vinh Tri4.500.000
244Thien Thuan585.000
24521/03/2023Không tên500.000
246Không tên500.000
247Không tên200.000
248Le Hoang100.000
249Nguyen Thi Tam1.000.000
250Nguyen Thi Trang500.000
251Không tên900.000
252Không tên5.000.000
253Luong Thuy Ngoan – PD: Minh Bao5.000.000
254Không tên1.000.000
255Vo Van Son60.000.000
256Quang200.000
257Duong Thanh Phuoc500.000
258Nguyen Thi Ly1.000.000
259Không tên1.000.000
260Không tên385.000
26122/03/2023GD Vu Thi Hoa300.000
262Nguyen Van Phuc50.000
263PT Dieu Phuoc – Thien Ngo1.000.000
264GDPT Minh Van500.000
265Jessie1.700.000
266Nguyen Phuc Khanh My1.000.000
267Tran Xuan Loc500.000
268Dieu Anh100.000
26923/03/2023GDPT Nguyen Thi Sau1.800.000
270Minh Dang1.000.000
271Không tên100.000
27224/03/2023Le Thi Ngoc2.000.000
273Thanh Truc – PD: Minh Thuc1.000.000
274Bui Van Sinh2.350.000
275Không tên600.000
27625/03/2023Ha Kieu Oanh1.000.000
277Nguyen Ngoc Thuy1.000.000
278Không tên585.000
27926/03/2023Không tên200.000
280Nguyen Van Quyet50.000
281Le Hoang Vy1.000.000
282PT Luan500.000
283Không tên800.000
284Không tên500.000
285Tran Thi Xuan Tinh1.000.000
286Không tên200.000
287Không tên300.000
288Tran Thanh Huyen
Nguyen Thanh Huyen
Nguyen Thanh Hoa
1.000.000
28927/03/2023Nguyen Thi Giao300.000
290Nguyen Thi Thanh Trang600.000
291Không tên50.000
292Không tên1.000.000
293Không tên500.000
294Không tên200.000
29528/03/2023Doan Trong Hien1.000.000
296Không tên300.000
297GD Nguyen Thi Vinh500.000
298Thao200.000
299Pham Thi Huyen300.000
300Nguyen Thi Tam500.000
301PT Giac Minh50.000
302Duong Thi Minh Hien1.500.000
30329/03/2023Không tên108.000
304GD Minh Dan80.000
305Không tên200.000
306Bui Thi Hong Loan1.000.000
307Doan Tich Quang1.500.000
30830/03/2023Không tên1.000.000
309Chu Thi Long2.000.000
310Tran Thi Phuong Thanh500.000