THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA HỌC ONLINE PHẬT HỌC CƠ BẢN (KHÓA 3)

0
22

TT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1

Giới thiệu tổng quan về Đạo Phật

2

Những giá trị cốt cõi của Đạo Phật

3

Giới thiệu tóm tắt lược sử Đức Phật

4

Ý nghĩa về 3 sự kiện đức Phật Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết bàn

5

Quy y Tam Bảo – làm người con Phật

6

Năm giới cấm và những lợi ích của việc giữ giới

7

Sám hối dứt trừ nghiệp chướng – thân tâm nhẹ nhàng

8

Những điều cần biết bước đầu học Phật

9

Ý nghĩa thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật

10

Ý nghĩa tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật

11

Bổn phận của người Phật tử tại gia

12

Quán chiếu vô thường

13

Thiểu dục – tri túc đời sống luôn an lạc

14

Thực hành theo Nhân Quả đời sống luôn an lành

15

Giới thiệu khái quát Tứ Diệu Đế – bốn chân lý chắc thật

16

Bát Chánh Đạo – con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát

17

Giới thiệu khái quát Kinh Trung Bộ

18

Nghiệp báo

19

Oai nghi căn bản của cư sĩ Phật tử

20

Giới thiệu khái quát Đại Tạng Kinh Việt Nam

21

Tứ Niệm Xứ

22

Lục Hòa

23

Giới thiệu khái quát Kinh Vô Ngã Tướng

24

Giới thiệu khái quát Thiền Tông

25

Tứ Vô Lượng Tâm

26

Giới thiệu khái quát Tịnh Độ Tông

27

Giới thiệu khái quát Mật Tông

28

Sử dụng mạng xã hội thông minh theo tinh thần chánh niệm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here